Encyklopedie Plzně

Mor v Plzeňském kraji

Mor v Plzeňském kraji


 • 12. 7. 1582 


 • charakteristika

  Morová epidemie ve středních Čechách dostihla Plzeň. V Plzeňském kraji byla intenzivní ještě začátkem následujícího roku a usmrtila přes 1800 lidí. Císař Rudolf II. kvůli ní 8. ledna 1583 přeložil únorový zemský sněm na dobu o letnicích (3.–4. června).


 • prameny, literatura


 • události

  25. 4. 1582
  Jezuité v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 07. 2021