Encyklopedie Plzně

Dokončeno opevnění města

Dokončeno opevnění města


 • 1325 (druhá čtvrtina 14. století)


 • charakteristika

  Dokončeno opevnění města zděnými hradbami, jejich stavba zřejmě trvala několik let. Součástí opevnění byly od počátku čtyři brány, Pražská, Saská, Říšská a Litická. Lehčeji opevněno mohlo být město již dříve. První zmínka o hradbách je z 22. 4. 1322.


 • prameny, literatura


 • události

  22. 4. 1322
  Udělení patronátního práva ke kostelům v Nové Plzni


 • stavby

  Bývalé městské opevnění


 • autor

  DM


Aktualizováno: 01. 04. 2019