Encyklopedie Plzně

Zemský sněm rozhodl o konání krajského sněmu

Zemský sněm rozhodl o konání krajského sněmu


  • 14. 6. 1574 (14. - 22. června 1574)


  • charakteristika

    Podle usnesení zemského sněmu měly být v krajích svolány krajské sněmy mimo jiné kvůli konfesijním a berním záležitostem. Za místo sněmu Plzeňského kraje byla určena Plzeň.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 18. 02. 2019