Encyklopedie Plzně

Zákaz provádění obřadů a zvonění při pohřbech nekatolíků

Zákaz provádění obřadů a zvonění při pohřbech nekatolíků


 • 17. 9. 1568 


 • charakteristika

  Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský, zakázal Wolfgangu z Horšovského Týna, arciděkanu a faráři plzeňskému, provádět obřady a zvonění při pohřbech obyvatel nekatolického vyznání. Necitlivé provádění zákazu vzbudilo 28. října nelibost královských výběrčí berně, přítomných tehdy v Plzni. Jejich intervence u arciděkana neměla úspěch, neboť Wolfgang byl tvrdým stoupencem protireformace a zákaz se zřejmě "objednal".


 • prameny, literatura


 • události

  15. 10. 1609
  Zákaz pohřbívání nekatolíků uvnitř hradeb 7/1593
  Napomenutí nejvyššího hofmistra království Českého


 • autor

  DM


Aktualizováno: 18. 02. 2019