Encyklopedie Plzně

Žádost o potvrzení privilegia

Žádost o potvrzení privilegia


 • 29. 7. 1565 


 • charakteristika

  Při stejném jednání žádala Plzeň Maxmiliána II. o potvrzení privilegia na vypovězení židů z města. Císař nevyhověl, ale požádal Plzeň o rozklad k problému.


 • prameny, literatura


 • události

  24. 4. 1557
  Ferdinand I. potvrdil Plzně dobrovolné placení pomezního cla 1. 11. 1504
  Právo zakupovat svobodné statky 19. 9. 1434
  Zlatá bula císaře Zikmunda


 • autor

  DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019