Encyklopedie Plzně

Jednání o problému městského stavu v Čechách

Jednání o problému městského stavu v Čechách


 • 29. 7. 1565 


 • charakteristika

  Maxmilián II., císař římský, král uherský a český, přijal delegaci pražských měst, aby s nimi jednal o problémech městského stavu v Čechách. Císař byl konfrontován se stížnostmi zemského sněmu, že Plzeňští využívajíce privilegia vyvážejí mnoho dobytka ke škodě země, neplatí pomezní clo a jiní obchodníci se s nimi spolčují na "kontrabandy a handle". Sněm žádal, aby je král k "rovnosti s jinými přivésti ráčil". Panovník na stížnost zatím nereagoval.


 • prameny, literatura


 • události

  1658
  Plzeň se vzdala osvobození od cel 24. 4. 1557
  Ferdinand I. potvrdil Plzně dobrovolné placení pomezního cla 1. 11. 1504
  Právo zakupovat svobodné statky 19. 9. 1434
  Zlatá bula císaře Zikmunda


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 07. 2019