Encyklopedie Plzně

První pokus o zřízení jezuitské koleje

První pokus o zřízení jezuitské koleje


 • 9. 9. 1561 


 • charakteristika

  První pokus o zřízení jezuitské koleje v Plzni. Inicioval ho jezuita Petr Kanisius, horlivě podporovaný administrátorem pražského arcibiskupství, proboštem u sv. Víta Jindřichem Píškem zvaným Skribonius. Pro obavy městské rady z velké nákladnosti projektu a odpor plzeňského arciděkana, obávajícího se zmenšení svých pravomocí, z pokusu sešlo.


 • prameny, literatura


 • události

  20. 6. 1585
  Město zakupuje dům pro jezuitskou kolej 25. 4. 1582
  Jezuité v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019