Encyklopedie Plzně

Spor o provozování myslivosti

Spor o provozování myslivosti


  • 1560 (jaro)


  • charakteristika

    Začal spor mezi Plzní a Jiřím z Kokořova a na Šťáhlavech o provozování myslivosti na hraničních pozemcích mezi oběma panstvími. Původně malicherný spor o tetřívka, kterého Plzeňští zastřelili v lese Sutici u Sedlce nedaleko Šťáhlav, přerostl ve vzájemné zajímání dobytka a jiného movitého majetku poddaných, bitku u Starého Plzence, urážky na cti a další. Spor byl urovnán až po 20 letech smírčím rozsudkem císařského rady Kryštofa ml. z Lobkovic na Horšovském Týně a Tachově na svobodné užívání pozemků oběma stranami podle stavu před jeho začátkem.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019