Encyklopedie Plzně

Stížnost na plzeňské měšťany

Stížnost na plzeňské měšťany


  • 2. 9. 1558 


  • charakteristika

    Pražští řezníci si stěžovali, že plzeňští měšťané (jmenovitě uvedli Vincence Rajského z Dubnice, Zikmunda Staška z Dubnice, Víta Hodináře, Bartouška a Viléma Samce) opakovaně vykupují v Praze a okolí hovězí, vepřový a skopový dobytek, a to i na vývoz, obcházejíce řádně dobytčí trhy. Pro řezníky pak žádný dobytek nezbývá. Rada města Plzně na nátlak rady Starého Města pražského zakázala pod hrozbou vězení a peněžité pokuty svým řezníků předkupovat dobytek v Praze a v okruhu nejméně jedné míle (asi 11 km) kolem ní. Současně byly určeny roční vývozní kvóty dobytka: 600 volů, respektive 1000 vepřů pro jednoho obchodníka. Rada dále zakázala předkupování másla na vývoz po venkově a zpřísnila vybírání domácích daní od prodejců dobytka, určených na opravu města.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019