Encyklopedie Plzně

Obeslání podezřelých šlechticů z podpory luterství

Obeslání podezřelých šlechticů z podpory luterství


  • 1. 1. 1555 


  • charakteristika

    Z příkazu krále Ferdinanda I. obeslal arcikníže Ferdinand II. Tyrolský do Plzně některé šlechtice podezřelé z podpory luterství. Současně byli pozváni někteří zemští úředníci, mimo jiné Vilém z Rožmberka (přijel 10. ledna) a Jáchym z Hradce. Výsledkem obeslání bylo vypovězení několika desítek evangelických kněží z Čech.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019