Encyklopedie Plzně

Pobyt arciknížete v Plzni

Pobyt arciknížete v Plzni


 • 13. 10. 1554 (13. října 1544 - 5. března 1555)


 • charakteristika

  Pobyt arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského, mladšího syna krále Ferdinanda I. a místodržícího Království českého, v Plzni. Arcikníže se svou milenkou (od roku 1557 morganatickou manželkou) Filipínou Welserovou a dvorem uprchl z Prahy před morovou epidemií.


 • prameny, literatura


 • události

  24. 2. 1555
  Turnaj a masopustní veselí


 • autor

  DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019