Encyklopedie Plzně

Další výhody spojené s věrností králi během povstání

Další výhody spojené s věrností králi během povstání


 • 24. 9. 1547 (24. září - 8. října 1547)


 • charakteristika

  Plzeň, České Budějovice a Ústí nad Labem byly za věrnost, jež králi zachovaly při stavovském povstání, vyňaty z reorganizace městské správy (nedostaly královské rychtáře) ani nebyly postiženy hospodářsky, zejména zrušením cechů, konfiskací statků a pokutami.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 9. 1547
  Plzeň se dobrovolně zavazuje platit posudné


 • autor

  DM


Aktualizováno: 15. 02. 2019