Encyklopedie Plzně

Plzeňská hotovost se dostavila do Kadaně

Plzeňská hotovost se dostavila do Kadaně


 • 28. 9. 1546 


 • charakteristika

  Plzeňská vojenská hotovost se podle usnesení zemského sněmu a na výzvu krále Ferdinanda I. dostavila na shromaždiště v Kadani, údajně kvůli ohrožení země. Ve skutečnosti ji král chtěl použít ve válce šmalkaldské. Jako jedna z mála dorazila včas. Ostatní vojenské kontingenty docházely až do 23. října. Na královu žádost Plzeň souhlasila 2. listopadu s prodloužením pobytu svého vojska o další měsíc, ač podle sněmovního usnesení měla být hotovost rozpuštěna 11. listopadu 1546.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 8. 1546
  Král požaduje obilí pro válku


 • autor

  DM


Aktualizováno: 14. 02. 2019