Encyklopedie Plzně

Omezení mnichů

Omezení mnichů


 • 18. 4. 1526 


 • charakteristika

  Litoměřický probošt Jan Žák, administrátor pražského arcibiskupství, žádal purkmistra a radu města Plzně, aby nedovolila mnichům obou klášterů působit na pohřbech a překážet faráři. Protože Němci jsou "zprzněni a nakaženi starým kvasem bludů", má se raději kázat jen česky. Německým kázáním by se mohly bludy dále šířit a navíc by došlo k poněmčení města.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 9. 1532
  Stížnost na německá kázání v dominikánském kostele 22. 1. 1526
  Nejstarší zpráva o výskytu Lutherova učení v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 14. 02. 2019