Encyklopedie Plzně

Povolení přikoupení k městu nemovitosti

Povolení přikoupení k městu nemovitosti


 • 24. 6. 1524 


 • charakteristika

  Ludvík, král uherský a český, povolil obci města Plzně, aby mohla zakoupit k městu nemovitosti a platy na nich až do výše 200 kop grošů českých a vložit je do desek zemských.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 10. 1580
  Císař povoluje zakoupení svobodného statku 1. 11. 1504
  Právo zakupovat svobodné statky


 • autor

  DM


Aktualizováno: 14. 02. 2019