Encyklopedie Plzně

Plzeň přislibuje podporu králi v nelehké politické situaci

Plzeň přislibuje podporu králi v nelehké politické situaci


  • 24. 2. 1522 


  • charakteristika

    V souvislosti s vnitropolitickou krizí v Českém království vyzval Ludvík, král uherský a český, Plzeňské, aby mu ihned sdělili, zda mu chtějí zůstat věrni a řídit se jeho příkazy. Obec města Plzně mu 4. října 1522 slíbila věrnost a pomoc proti všem jeho nepřátelům.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 02. 2019