Encyklopedie Plzně

Stížnost na kázání v dominikánském a františkánském klášteře

Stížnost na kázání v dominikánském a františkánském klášteře


 • 11. 12. 1514 


 • charakteristika

  Plzeňský farář Matouš ze Švihova se stěžoval na dominikány a františkány v Plzni, že káží o nedělích a svátcích ve stejnou hodinu, v níž se káže ve farním kostele, a tím mu odvádějí věřící. Papežský legát Tomáš Bakoš, arcibiskup ostřihomský, toho dne nařídil stížnost vyšetřit. Je-li oprávněná, ať se mnichům kázání v tu dobu zapoví. Zákaz legát vydal roku 1516.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 4. 1596
  Spor mezi oběma kláštery a farním kostelem


 • autor

  DM


Aktualizováno: 13. 02. 2019