Encyklopedie Plzně

Výtka podkomořího královských měst a odpověď plzeňských konšelů

Výtka podkomořího královských měst a odpověď plzeňských konšelů


  • 14. 1. 1513 


  • charakteristika

    V rámci pokračujícího sporu mezi šlechtou a městy o uznání Vladislavského zemského zřízení vytýkal podkomoří královských měst Burian Trčka z Lípy Plzeňským, že ignorují zemský soud. Konšelé a obec mu uvedeného dne odpověděli, že nekonají nic proti králi, ale musí hájit své právo a spravedlnost svobodných měšťanů. Sporů o svobodné statky a o vydávání zběhlých poddaných a čeledi se ale chtějí účastnit.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 13. 02. 2019