Encyklopedie Plzně

Jednání o vzájemných vztazích a bezpečnosti hranic

Jednání o vzájemných vztazích a bezpečnosti hranic


 • 10. 7. 1506 (kolem)


 • charakteristika

  Jednání zástupců českého krále Vladislava II. a bavorského vévody Albrechta IV. (zastupujícího též falckraběte Filipa I.) v Plzni o vzájemných vztazích a bezpečnosti hranic, mimo jiné i o oloupených plzeňských obchodnících. Pokus o urovnání dlouholetého konfliktu skončil nezdarem.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 8. 1509
  Shromáždění vojska proti Falci v Plzni 3/1505
  Incident vedoucí k česko-falcké válce


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019