Encyklopedie Plzně

Jednání o zahraničních lénech

Jednání o zahraničních lénech


  • 28. 6. 1505 


  • charakteristika

    Na výzvu Vladislava II., krále uherského a českého, jednal v Plzni Ludwig z Eibu, místodržící v Horní Falci, o zahraničních lénech České koruny, která po smrti Oty II. Wottelsbašsko-mosbašského (zemřel 1499) držel jeho pán, falckrabě rýnský Filip I. Falcký.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019