Encyklopedie Plzně

Sjezd katolické strany v Plzni

Sjezd katolické strany v Plzni


 • 27. 1. 1505 


 • charakteristika

  Za přítomnosti nejvyššího kancléře Albrechta z Kolovrat konal se v Plzni sjezd katolické strany. Kromě tradičních hlasů proti českým bratřím a volání po zákazu soukromých válek byl vznesen požadavek na urovnání vnitrostavovského konfliktu, který vznikl v Čechách po Vladislavském zemském zřízení.


 • prameny, literatura


 • události

  27. 5. 1506
  Společný postup tří stavů proti zločincům 9/1503
  Sjezd katolické strany v Plzni 25. 7. 1502
  Vznik společné branné moci proti Vladislavskému zemskému zřízení


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019