Encyklopedie Plzně

Právo zakupovat svobodné statky

Právo zakupovat svobodné statky


 • 1. 11. 1504 


 • charakteristika

  Vladislav II., král uherský a český, udělil plzeňským měšťanům právo, aby si mohli zakoupit pro město nebo pro církevní ústavy v něm svobodné (dědičné) statky v celkové hodnotě až 60 kop grošů a tyto statky si nechat zapsat do zemských desek. Stvrzuje osvobození Plzeňských od dovozních cel a svoluje, aby nikdo nesměl uvést do města nové židy, naopak, aby Plzeňští mohli kdykoliv židy z města vypovědět. Královská listina byla důvodem k rychlému vyhnání židů z města pod směšnou záminkou. Do zemských desek byla zapsána až 22. října 1507.


 • prameny, literatura


 • události

  27. 12. 1821
  Povolení pobytu židovským podnikatelům ve městě 1658
  Plzeň se vzdala osvobození od cel 17. 10. 1580
  Císař povoluje zakoupení svobodného statku 29. 7. 1565
  Jednání o problému městského stavu v Čechách 29. 7. 1565
  Žádost o potvrzení privilegia
  další události (2)...


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019