Encyklopedie Plzně

Soudní spor s Janem Bavorem ze Švamberka

Soudní spor s Janem Bavorem ze Švamberka


 • 13. 5. 1504 


 • charakteristika

  Jan Bavor ze Švamberka zabil v hádce Ermolause Palečka, syna plzeňského měšťana. Závazky určené městskou radou k prominutí trestu nesplnil, naopak pokračoval ve výtržnostech. Proto byl vypovězen z města a jeho dvůr na Malickém předměstí zabaven. Odpověděl městu, napadal a olupoval obchodníky na cestách. Jako základnu používal tvrz Křínov u Plané, již si koupil do lenního vlastnictví.


 • prameny, literatura


 • události

  26. 1. 1507
  Dobytí tvrze Křínov 5. 12. 1506
  Zapůjčení puškaře 27. 3. 1503
  První spor s Janem Bavorem ze Švamberka


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019