Encyklopedie Plzně

Pokračující spor s kapitulou sv. Apolináře o roční plat

Pokračující spor s kapitulou sv. Apolináře o roční plat


 • 26. 11. 1503 


 • charakteristika

  Pokračující spor mezi kapitulou sv. Apolináře v Praze a městem Plzní o ročním platu 20 kop grošů ze vsi Volevec. Proto uvedeného dne podkomoří královských měst Albrecht z Leskovce, hofrychtéř Zikmund z Chmelic a písař královské komory Matouš z Chlumčan na žádost plzeňských poslů vydali na sněmu v Praze osvědčení o zaplacení roční splátky 20 kop grošů. Administrátor strany podobojí Pavel z Žatce poté slíbil zastat se Plzeňských, kdyby je někdo kvůli vsi Volevec urgoval o placení.


 • prameny, literatura


 • události

  15. 6. 1492
  Obnovení sporu mezi městem a kapitulou sv. Apolináře


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019