Encyklopedie Plzně

První spor s Janem Bavorem ze Švamberka

První spor s Janem Bavorem ze Švamberka


 • 27. 3. 1503 


 • charakteristika

  V městské radě byl poprvé viněn Jan Bavor ze Švamberka, šlechtic usazený ve městě, z různých výtržností, kterých se dopustil jak proti konkrétním měšťanům, tak jejich poddaným z Volevce (Bolevce) a Skvrňan. Na přímluvu jeho přátel z nižší šlechty mu bylo odpuštěno za slib, že napříště se bude se všemi sousedy snášet a konat všechny povinnosti jako jiní měšťané.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 5. 1504
  Soudní spor s Janem Bavorem ze Švamberka


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019