Encyklopedie Plzně

Snaha o urovnání soukromé války

Snaha o urovnání soukromé války


  • 5. 12. 1502 


  • charakteristika

    Jednání zástupců vévody dolnobavorského Albrechta IV., Heřmana z Janovic a dalších v Plzni o urovnání Janovicovy soukromé války s Albrechtem. Dohoda nevedla k trvalému míru.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019