Encyklopedie Plzně

Upřesnění platnosti zlaté buly císaře Zikmunda

Upřesnění platnosti zlaté buly císaře Zikmunda


 • 19. 3. 1502 


 • charakteristika

  Vladislav II., král uherský a český, upřesnil platnost zlaté buly císaře Zikmunda ve snaze zabránit jejímu zneužívání: oprávnění zlaté buly na osvobození od cel a mýt smějí užívat jen rodilí a ve městě trvale bydlící obyvatelé Plzně. Vstupují-li do společenství s cizími, jsou cizí povinni poplatky platit. Plzeňští měšťané mají mít na svých cestách se zbožím uvnitř i mimo České království doporučující list městské rady opatřený městskou pečetí.


 • prameny, literatura


 • události

  25. 3. 1548
  Potvrzení zlaté buly císaře Zikmunda 13. 4. 1481
  Potvrzení privilegií 19. 9. 1434
  Zlatá bula císaře Zikmunda


 • autor

  DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019