Encyklopedie Plzně

Verbování pěších žoldnéřů

Verbování pěších žoldnéřů


  • 14. 10. 1501 (14. 10. 1501 - 29. 06. 1502)


  • charakteristika

    V tomto období naverbovala Plzeň na žádost a ve prospěch Norimberka 300 pěších žoldnéřů, z toho asi 20 odborníků na stavbu vozové hradby pro jeho očekávanou válku s markrabětem Fridrichem (IV.) Braniborským.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019