Encyklopedie Plzně

Omezení židů

Omezení židů


  • 28. 5. 1501 


  • charakteristika

    Konšelé a obecní starší zakázali, případně omezili, některé činnosti židů bydlících v Plzni, zejména jejich úvěrové a zastavárenské operace. Židé se dále nesměli mýt v lázních pro křesťany a kupovat kostelní věci. Pobyt cizích židů ve městě byl omezen na tři dny, přijati do města mohli být jen se souhlasem purkmistra.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 12. 02. 2019