Encyklopedie Plzně

Městské zákazy

Městské zákazy


 • 11. 9. 1500 


 • charakteristika

  Konšelé a obecní starší zakázali přijímat do města a jeho poddanských vesnic rodilé Němce, ledaže by se naučili mluvit česky. Výjimku může povolit jen rada a obecní starší. Dále zakázali tzv. "černé" várky piva. Nájemci domů nesmějí vařit ani čepovat pivo. Provozovat hostinskou živnost mimo městský areál bylo zásadně zakázáno, a to i během trhů. Právováreční měšťané byli naopak vyzváni, "aby tak vařili, jako jest od starodávna vařeno" a hleděli vyhovět požadavkům zákazníků na kvalitu piva. Budou dostávat dotaci jednoho groše za každou várku. Vdovy mající domy je musely opravovat a měly plnit všechny povinnosti k městu jako ostatní majitelé.


 • prameny, literatura


 • události

  19. 4. 1501
  Zmírnění omezení šenkovního práva 1501
  První obecní pivovar


 • autor

  DM


Aktualizováno: 11. 02. 2019