Encyklopedie Plzně

Prohlášení souboru čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň za archivní kulturní památku

Prohlášení souboru čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň za archivní kulturní památku


 • 14. 7. 2017 


 • poznámka

  Archivní kulturní památka č. 168

  Nejstarší bulu vydal Zikmund Lucemburským dne 19. 9. 1434 a měla odškodnit věrné Plzeňany za jejich strasti a finanční těžkosti s tím spojené v období husitských válek. Plzni tak bylo mimo jiné zaručeno osvobození od každoroční královské berně, dále jí byla potvrzeno právo vybírat clo, přičemž měšťané byli od cla, mýta a poplatků ze zboží v Českém království a v celé německé říši osvobozeni. Listina se dochovala i s originální Zikmundovou pečetí o průměru 66 mm.

  Právě tato listina se dočkala dalších tří konfirmací opatřených zlatou bulou. První z nich vydal dne 1. 2.1562 Ferdinand I., přičemž vyzdvihl postoj Plzeňských během stavovského povstání roku 1547. Druhá konfirmace byla vydána 24. 3. 1567 Maxmiliánem II. a poslední konfirmace udělil dne 7. 8. 1627 Ferdinand II.


 • události

  20. 11. 2017
  Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně 7. 8. 1627
  Potvrzení privilegií zlatou bulou 24. 3. 1567
  Potvrzení zlaté buly císaře Zikmunda 1. 2. 1562
  Zlatá bula císaře Ferdinanda I. 19. 9. 1434
  Zlatá bula císaře Zikmunda


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 01. 02. 2019