Encyklopedie Plzně

Nejstarší doklad o existenci předměstského opevnění

Nejstarší doklad o existenci předměstského opevnění


  • 7. 11. 1494 


  • charakteristika

    Nejstarší doklad o existenci opevnění plzeňského předměstí. Mezi plzeňským pekařem Křížkem a obyvateli Špitálského (Pražského) předměstí byl veden spor o to, kdo má udržovat tamní hradbu s podsebitím a příkopem. Jde o nejstarší doklad existence opevnění plzeňského předměstí, které zřejmě vzniklo až v pohusitském období.


  • autor

    DM


Aktualizováno: 11. 02. 2019