Encyklopedie Plzně

Snaha o kontrolu, centralizaci a zpoplatnění obchodních činností

Snaha o kontrolu, centralizaci a zpoplatnění obchodních činností


  • 2. 9. 1493 


  • charakteristika

    Městská rada nařídila, aby veškeré trhy ve městě, zvláště sobotní, a prodej všeho zboží kromě dřeva probíhaly na náměstí, ne v ulicích nebo před hradbami či před branami. Snaha o lepší kontrolu, větší centralizaci a zpoplatnění obchodních činností.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 11. 02. 2019