Encyklopedie Plzně

Obnovení sporu mezi městem a kapitulou sv. Apolináře

Obnovení sporu mezi městem a kapitulou sv. Apolináře


 • 15. 6. 1492 


 • charakteristika

  Obnovený spor mezi kapitulou sv. Apolináře v Praze a městem Plzní o roční plat 20 kop grošů ze vsi Volevec (Bolevec). Mistři pražské univerzity ze strany podobojí, kteří převzali správu kapituly, se domáhali placení podle původního závazku včetně úroků. Pro jeho neplnění zadržovali na Starém Městě pražském plzeňské kupce a chtěli je zadržovat i na dalších místech. Nejvyšší kancléř Jan ze Šelmberka nařídil po jednání s plzeňskými zástupci (konšelé Jan Doupovec a Jan Kladrubský, obecní starší Prokop Malsa), aby mistři závazek neuplatňovali a zadržené rukojmí propustili. Nejvyšší purkrabí Jan Jenec z Janovic jako hejtman království nařídil spor pozastavit až do příjezdu krále do Čech.


 • prameny, literatura


 • události

  26. 11. 1503
  Pokračující spor s kapitulou sv. Apolináře o roční plat 2. 5. 1487
  Dohoda města s kapitulou v Praze o ročním platu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 11. 02. 2019