Encyklopedie Plzně

Socialistická manifestace

Socialistická manifestace


 • 17. 11. 1918 


 • ulice

  náměstí Republiky

 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Socialistická rada v Plzni uspořádala od 10 hodin na náměstí Svobody a v centru města rozsáhlou manifestaci. Patnáctibodová rezoluce, která odtud vzešla, představovala nejen výraz všeobecné radikalizace, nýbrž dávala také nahlédnout do představ vůdců jednotlivých českých socialistických stran o budoucí podobě republiky. Vedle obligátních požadavků opírajících se o "nápravu křivd z doby habsburské poroby" se dále mj. domáhala výrazných socializačních opatření, zlepšení zásobování a zrušení stálé armády. Hlavní slovo náleželo mj. Vilému Brodeckému, Františku Frašovi, Gustavu Habrmanovi, Luďku Pikovi a jeho manželce Arnoštce.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 11. 1918
  Jednání odborů 31. 10. 1918
  Provolání Občané!


 • osoby

  Gustav Habrman
  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)
  Arnoštka Piková


 • autor

  DM


Aktualizováno: 15. 07. 2022