Encyklopedie Plzně

Provolání Občané!

Provolání Občané!


 • 31. 10. 1918 


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  V provolání Občané! poděkoval Národní výbor civilnímu obyvatelstvu města za klid, "s nímž setřáslo poslední zbytky cizáckého panství". Především však nabádal k šetření státního, nyní již československého majetku. Sejmutí vlajkové výzdoby nařídil Národní výbor 12. listopadu, kdy Plzeňanům znovu deklaroval svou vděčnost za klid, ukázněnost a rozvahu v průběhu převratových dnů. Ve stejném duchu bylo formulováno také prohlášení plzeňského sekretariátu Odborového sdružení československého, to však již předjímalo i další vývoj nového státu – demokratizace jeho vnitřního života a socializace továrních podniků. Na radnici proběhla v 11 hodin porada reprezentantů drážní správy (mj. František Halada, Arnošt Winter) s předsedou Národního výboru Matoušem Mandlem. Provoz na hlavních železničních tratích, zejména na Žatec a Most a v Českých Budějovicích a v Horním Dvořišti, zůstal po dobu převratu zásadně nenarušen. Omezení vyplynula jednak z existence Deutschböhmen, jednak z personálního pohybu uvnitř rezortu. Kromě toho se museli železničáři bránit také pokusům ředitelství drah v Linci, Řezně a Teplicích-Šanově (dnes Teplice) o zavlečení strojového a vozového parku mimo státní území. Konsolidaci poměrů přineslo až silové prosazení československé moci ve druhé polovině prosince. Přestože vojenská správa, vědoma si všeobecného rozkladu dosavadní státní organizace, opírala svou veskrze již jen pasivní rezistenci o organizační důvody, dosáhl Národní výbor průlomu ve vyjednávání až v momentu, kdy správa obdržela příslušné pokyny od vídeňského ministerstva války. Tříbodová dohoda, kterou pod tlakem dané situace přinutilo staniční velitelství Matouše Mandla a Luďka Pika podepsat během odpoledne, zavazovala Národní výbor k převzetí všeobecné odpovědnosti za klid a pořádek, k materiální a organizační odpovědnosti za základní proviantní zajištění nečeských vojenských útvarů a konečně k odpovědnosti za osobní bezpečnost příslušníků armády. Téhož dne jmenovalo pražské Vrchní velitelství československé branné moci nového staničního a místního velitele v Plzni.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 11. 1918
  Socialistická manifestace


 • osoby

  Matouš Mandl
  Luděk (Ludvík) Pik (Pick)
  Arnošt Winter


 • stavby

  Radnice
  náměstí Republiky 1/1


 • autor

  DM


Aktualizováno: 17. 06. 2022