Encyklopedie Plzně

Zpětná inkorporace Plzně do Českého království

Zpětná inkorporace Plzně do Českého království


 • 21. 12. 1479 


 • charakteristika

  Na zemském sněmu v Praze byl páni, rytíři a města bývalé strany Matyášovy, tedy i Plzeň, inkorporováni do Českého království a zemské obce. Přesto však rozvíjení vztahů mezi Plzní a ostatními, převážně utrakvistickými, městy bylo složité a nedůvěra k Plzni trvala ve městech ještě koncem následujícího desetiletí.


 • prameny, literatura


 • události

  1497
  Dohodnut rýzmberský landrfrýd 25. 7. 1479
  Vladislav II. přijímá Plzeňské poddanství


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019