Encyklopedie Plzně

Mimojustiční vypořádání s demonstranty

Mimojustiční vypořádání s demonstranty


 • 6 / 1953 


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Dalším způsobem, jak se vypořádat s účastníky demonstrace a případně dalšími nepohodlnými živly byla perzekuce v zaměstnání, v případ studentů ve škole, případně v jiných zájmových skupinách. Již 11. července vydalo vedení podniku Závody V. I. Lenina podle směrnice Ústředního národního výboru KSČ, že s účastníky demonstrací bude nakládáno jako s absentéry, nebude jim vyplacena promeškaná směna a bude jim zkrácena dovolená o tři, šest nebo deset dní, případně o polovinu celkového fondu volných dní. Zaměstnanci dále přicházeli o vkladní knížky, které dříve dostali za vzornou práci. Vedení podniku také hojně využilo přeřazování pracovníků na jiné (horší) pracovní pozice. Úředníci byli umístěni na manuální práce, ručně pracující dělníci ke strojům a dělníci vyrábějící sériově byla určena práce v obtížné kusové výrobě. U nejvýraznějších osob, zpravidla o soudně stíhané osoby za účast na demonstracích, bylo přistoupeno k rozvázání pracovního poměru. V kontrastu s tímto postupem pak bylo odměňování loajálních zaměstnanců. Například bývalí úředníci, v roce 1951 přeřazeni na manuální práce, mohli být vráceni na místo svého dřívějšího zařazení, pokud během demonstrací vystupovali proti protestujícím.

  Dalším postihy zaměstnanců zajišťovaly odborové organizace (ROH), někteří byl odejiti zbylí ztratily možnost využívat výhod spojených s členstvím v ROH. Dokonce byla Celozávodním výborem KSČ sestavena zvláštní komise, které měli prošetřit všechny zjištěné případy účastníků na demonstracích. Odhalování účastníků demonstrací probíhalo pomocí analýzy absencí 1. června 1953 a na základě udání od spoluzaměstnanců. Komise opět, jako v případě soudů, neřešila důvody absence nebo neprozkoumávala udání a jednoduše se vypořádala se všemi nepřítomnými. Výsledkem zmatečného jednání komise bylo propuštěno 238 zaměstnanců. Na manuální práce převedeno 206 úředníků, na horší pracovní pozici přemístěno 261 dělníků, dovolená zkrácena 258 zaměstnancům, brigády odpracovalo 28 pracovníků a z odborového hnutí jich bylo vyloučeno 136. Celkem bylo potrestáno 1127 osob, tj. přibližně každý 27. zaměstnanec ZVIL.

  V rámci vypořádání s demonstranty nemohli být pominuti ani studenti a studentky škol a jejich učitelé. Se sedmi učiteli národních a středních škol byl rozvázán pracovní poměr, jedenáct jich dostalo napomenutí. Pěti studentům bylo zakázáno navštěvovat všechny typy škol v celém Československu, deseti na školách v Plzni, dvacet dočasně na jeden rok a pět jich opustilo ústavy dobrovolně. Jen z učiliště státních pracovních záloh bylo vyloučeno 17 studentů. Další desítky studentů dostali důtky nebo trojky z chování. Mnohdy byla provinění žáků reakcí na demonstrace, např. vytrhávání stránek s Klementem Gottwaldem a J. V. Stalinem nebo nošení pionýrských šátků, které předtím běžně nenosili. Postihy se nevyhnuli ani posluchačům vysokých škol. Z Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni byli vyloučeni dva studenti.


 • prameny, literatura


 • události

  5. 6. 1953
  Reakce na události 1. června 1953 1. 6. 1953
  Demonstrace proti měnové reformě 6/1953
  Justiční vypořádání s demonstranty 6/1953
  Nucené vystěhování 6/1953
  Reakce na červnové nepokoje


 • autor

  DM


Aktualizováno: 14. 09. 2021