Encyklopedie Plzně

Mírová smlouva mezi králi Matyášem a Vladislavem II.

Mírová smlouva mezi králi Matyášem a Vladislavem II.


  • 21. 7. 1479 


  • charakteristika

    V Olomouci slavnostně potvrzená mírová smlouva mezi králi Matyášem a Vladislavem II., královstvím českým a uherským. Podle ní si oba ponechali titul českého krále. Vladislav zůstal vládcem v Českém království, Matyáš v ostatních zemích České koruny a poddaní v jednotlivých zemích museli slíbit věrnost vládci země, bez ohledu na to, ke které straně za války patřili. Plzeň tedy byla zavázána věrností Vladislavovi, kterého dosud neuznávala.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019