Encyklopedie Plzně

Sjezd pánů, rytířstva a královských měst krajů Plzeňského, Prácheňského a Podbrdského

Sjezd pánů, rytířstva a královských měst krajů Plzeňského, Prácheňského a Podbrdského


  • 12. 4. 1474 


  • charakteristika

    V Plzni se konal sjezd pánů, rytířstva a královských měst krajů Plzeňského, Prácheňského a Podbrdského. V obšírném usnesení sjezdu se objevily požadavky celozemského významu; mj. se žádalo dodržování příměří mezi bojujícími stranami uzavřené tehdy na tři roky.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019