Encyklopedie Plzně

Dopis od nejvyššího hejtmana království českého

Dopis od nejvyššího hejtmana království českého


  • 4. 1. 1470 


  • charakteristika

    Zbyněk ze Šternberka jako Matyášem ustanovený nejvyšší hejtman království českého psal "těm v Plzni" o jednání Matyášových přívrženců s krále v Budíně (dnes část Budapešti) a o daních, které mu povolili.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019