Encyklopedie Plzně

Papež Pavel II. podporuje Plzeň

Papež Pavel II. podporuje Plzeň


  • 26. 5. 1466 


  • charakteristika

    Papež Pavel II. po zprávách, že král Jiří usiluje o nové ovládnutí Plzně, vyzval katolické pány stojící proti Jiřímu (tzv. jednotu zelenohorskou), aby Plzeň všemi prostředky podpořili. V reakci na tento dopis byla Plzeň nedlouho poté přijata do zelenohorské jednoty.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019