Encyklopedie Plzně

Příměří s králem

Příměří s králem


  • 9. 5. 1466 


  • charakteristika

    Jiří, král český, uzavřel za sebe a své poddané příměří s Plzní až do 16. října. Navzdory příměří odmítli Plzeňští vpustit do města rychtáře Ondřeje Oremuse, který přišel s vojenským doprovodem, aby se jménem krále ujal města.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 07. 02. 2019