Encyklopedie Plzně

Zlatá bula císaře Zikmunda

Zlatá bula císaře Zikmunda


 • 19. 9. 1434 


 • charakteristika

  Zikmund, císař římský, král uherská a český, v listině se zlatou bulou ocenil stálost Plzně v boji proti husitům. Shrnul a upřesnil dosavadní privilegia, osvobodil Plzeň od královské berně. Nové bylo právo svobodného obchodu bez cel, mýt a jiných poplatků pro všechny obyvatele Plzně a všechny druhy zboží v Českém království a celé římské říši.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 7. 2017
  Prohlášení souboru čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň za archivní kulturní památku 12. 11. 1793
  Potvrzení privilegií s omezeními 3. 9. 1787
  Zrušení privilegia 1658
  Plzeň se vzdala osvobození od cel 15. 9. 1582
  Stížnost na bezcelní export dobytka
  další události (11)...


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 02. 2019