Encyklopedie Plzně

Prohlášení triviální školy hlavní školou

Prohlášení triviální školy hlavní školou


 • 19. 7. 1861 


 • katastr

  Plzeň


 • charakteristika

  Pražské místodržitelství povolilo po mnohaletém úsilí arciděkana Antonína Hlavana prohlášení české triviální školy za hlavní. V Plzni se tehdy nalézaly kromě německého gymnázia dvě hlavní školy chlapecké, dvě nižší farní školy dívčí (vždy česká a německá) a trojtřídní nižší německá reálka. Plzeňské obyvatelstvo bylo přitom z 80% české.


 • prameny, literatura


 • události

  4. 10. 1853
  Přestěhování České triviální školy


 • školy

  Hlavní škola


 • osoby

  Antonín Hlavan


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 05. 2022