Encyklopedie Plzně

Zásobování obléhané Plzně

Zásobování obléhané Plzně


  • 5. 5. 1434 (březen - květen)


  • charakteristika

    Tísnivá zásobovací situace obležené Plzně. Zachránil ji odpadlý husitský hejtman ve Stříbře, Přibík z Klenové, který za peníze koncilu zásobil 5. května 1434 město sedmi sty strychy obilí.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 06. 02. 2019