Encyklopedie Plzně

Na sněmu v Praze se rozhodlo o obležení Plzně

Na sněmu v Praze se rozhodlo o obležení Plzně


  • 12. 6. 1433 (12. 6. - 3. 7. 1433)


  • charakteristika

    Sněm v Praze, na němž pokračovalo jednání husitských stran s vyslanci basilejského koncilu, rozhodl brzy po svém zahájení o společném obležení Plzně, nedojde-li na sněmu k dohodě s koncilem o husitských požadavcích. K dohodě nedošlo, plzeňští konšelé Prokop Fegal st., Johánek a Mikuláš Zebnický, přítomní na sněmu jako pozorovatelé, však informovali své město včas.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 02. 2019