Encyklopedie Plzně

I. měšťanská škola dívčí v Plzni - jižní obvod

I. měšťanská škola dívčí v Plzni - jižní obvod


 • od - do

  1870 - 1948

 • typ školy

  dívčí


 • sídlo

  Plzeň, Jungmannova třída


 • fond

  10. střední škola Plzeň

 • uložení fondu

  Archiv města Plzně


 • vývoj školy


 • historie

  V roce 1870 byla v Plzni zřízena samostatná dívčí škola a od roku 1872 při ní byla ustaveni a měšťanská škola dívčí. V roce 1886 byla umístěna v nové budově na Jungmannově třídě. V roce 1893 byla rozdělena na dvě, a to na I. měšťanskou školu dívčí pro jižní a východní obvod a II. měšťanskou školu dívčí pro západní a severní obvod. V roce 1898 byly obvody rozděleny, a vznikly tak dvě měšťanské školy. Při této měšťanské škole byl v roce 1895 otevřen pokračovací kurz pro dívky, který měl dva ročníky. Kurz byl při škole až do roku 1920, kdy přešel na II. měšťanskou školu dívčí - jih. Od roku 1928 byl u školy jednoroční učební kurz (JUK), dříve společný s II. měšťanskou školou chlapeckou - východ. Název školy se měnil, v roce 1939 na I. měšťanskou školu pro dívky Jungmannova třída, roku 1941 na I. hlavní školu dívčí Plzeň-sever na třídě Vítězství, v roce 1945 na I. měšťanskou školu dívčí, Stalinova tříd. Roku 1948 byla škola přeměněna na 10. střední školu.


 • ulice

  Jungmannova třída


 • autor

  ska


Aktualizováno: 27. 04. 2020