Encyklopedie Plzně

Jindřich Čadík

  prof. PhDr. Jindřich Čadík


  • * 11.3.1891 Stračov – † 1.1.1979 Plzeň


  • klasický archeolog, historik, univerzitní profesor, vědecký muzejní pracovník


  • zajímavé okolnosti

   Za okupace působil jako vedoucí odbojové skupiny v Plzni. Roku 1943 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. Byl vězněn v Drážďanech, kde mu život zachránilo bombardování v roce 1945.
   V roce 1950 byl opět zatčen a v politickém procesu v roce 1951 odsouzen na doživotí (měl být členem protistátní špionážní skupiny), v roce 1955 mu byl trest při amnestii prezidenta Zápotockého zmírněn na 25 let vězení. Jeho obhájce paradoxně navrhoval pro svého mandanta trest smrti ….
   Díky amnestii prezidenta Novotného mu byl trest zkrácen na 13 let. Podmínečně propuštěn byl nakonec již 7. 8. 1959.
   Částečně byl rehabilitován v letech 1968–1969, k plné rehabilitaci došlo až počátkem 90. let 20. století.


  • bydliště

   Plzeň, Benešovo náměstí (náměstí Míru) 3
   Plzeň, Čelakovského 3


  • vzdělání

   Filozofická fakulta University Karlovy Praha


  • dílo

   Autor řady katalogů a statí v odborných časopisech. Např. Jak chápati umění, O čarovné moci lidské hlavy, Alois Kalvoda, Dílo Josefa Drahoňovského, Úvod do dějin vázové keramiky řecké, H. Boettinger, SVU Myslbek, Augustin Němejc, Světla Východu a Hellady - 1. sv. Dějin lidstva od pravěku k dnešku, Antické sklo, Špachtle a paleta úsměvná, Bratři Škorpilové ve vzpomínkách, Viktor Stretti aj.


  • zaměstnání

   od 1911 asistent Archeologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze
   od 1917 Uměleckoprůmyslové muzeum v Plzni (knihovník, od 1923 ředitel)
   profesor FF UK v Praze
   1934–1936 vedoucí oddělení klasické archeologie Archeologického ústavu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
   1936–1939 jeho ředitelem
   1945–1948 opět Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
   po propuštění z vězení sena několik let vrátil do plzeňského muzea, ale po 1968 mu byl přístup do muzea zakázán


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov v Plzni, 69 / O 41


  • poznámky

   Manželka Blažena, roz. Kafková (nar. 26. 4. 1892 Královské Vinohrady), sňatek 21. 11. 1915 Praha-Podskalí
   Dcera Blažena (nar. 29. 5. 1919 Praha)


  • obrazy

   img0368.jpg img0369.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   as


Aktualizováno: 18. 02. 2021

AmP, Sbírka úmrtních oznámení - Čadík Jindřich