Encyklopedie Plzně

Václav Čepelák

  prof. PhDr. Václav Čepelák


  • * 24.9.1899 Hořovice – † 27.9.1982 Plzeň


  • historik, vysokoškolský pedagog


  • zajímavé okolnosti

   zabýval se dějinami železářství a revoluce 1848–1849
   vedoucí autorského kolektivu Dějiny Plzně II (1967)


  • bydliště

   od 1935 Plzeň, náměstí Českých bratří 15


  • vzdělání

   1917 musel narukovat do důstojnické školy v Českých Budějovicích (pak odešel na italskou frontu). 1919 dokončil studia na Gymnáziu v Příbrami
   1919–1924 dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


  • zaměstnání

   brněnské reálné gymnázium
   1924-1935 Gymnázium v Opavě
   od 1935 profesor Masarykova reálného gymnázia v Plzni
   1948 založil katedru dějin na Vysoké škole pedagogické
   od 1965 profesor historické vlastivědy Pedagogické fakulty v Plzni (do 1971)

  • odborné a zájmové organizace

   1930 redigoval Věstník Matice opavské, vstoupil do Divadelní jednoty opavské (jako dramaturg a člen její divadelní rady)


  • obrazy

   img0367.jpg


  • prameny, literatura


  • děti

   Václav Čepelák


  • autor

   as


Aktualizováno: 18. 02. 2021

AmP, Archiv města Plzeň, pobytová evidence - domovský arch Čepelák Václav